Hulp bij psychische problemen 
 

Bij problemen op psychisch en/of sociaal gebied zijn binnen Gezondheidscentrum Lewenborg verschillende stappen naar hulp mogelijk, voor volwassenen en kinderen:
via  huisarts en/of praktijkondersteuner-ggz
via psychologen en kinderpsycholoog/orthopedagoog
via het zorgprogramma Angst en Depressie
 

♦ Hulp via de huisarts

Een gesprek met uw huisarts kan soms al voldoende zijn. Als er toch meer hulp nodig is, bekijkt u met uw huisarts welke zorg het beste past bij u en uw situatie.

♦ Praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg (ggz)

Binnen de huisartsenpraktijk werken Thea Deinum en Rene Dijkstra praktijkondersteuners-ggz (POH ggz), en David Scholz Marquart, POH ggz en verpleegkundig specialist ggz. De huisarts kan u naar een van hen verwijzen voor een aantal gesprekken om uw persoonlijke situatie te analyseren. Deze gesprekken kunnen leiden tot een beter inzicht in uw situatie, een plan om zelfstandig aan verbeteringen te werken en eventueel tot een kortdurende behandeling. De behandeling, al dan niet met ondersteuning van medicijnen, vindt plaats in samenwerking met de huisarts.

Neem voor meer informatie en het maken van een afspraak contact op met uw huisarts.

♦ Psychologen

Binnen het gezondheidscentrum werken de psychologen Peter Breukers en Mirjam Boersma. De psycholoog helpt u inzicht te krijgen in de manier waarop u denkt, voelt, zich gedraagt en reageert op uw omgeving. U krijgt hulp bij het zoeken naar oplossingen en oefent vaardigheden om problemen op te lossen.

Verwijzing en kosten

Voor psychologische hulp heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. Uw behandelend psycholoog kan u meer informatie over de kosten en vergoedingen geven.
 

Praktijk Peter Breukers

06 - 20 84 10 76
www.breukerspsycholoog.n

Praktijk Mirjam Boersma

06 - 24 22 30 34 
www.mdb-psycholoog.nl

 

 

♦ Orthopedagoog/kinderpsycholoog

Orthopedagoog/kinderpsycholoog Yvonne van Pijkeren biedt hulp aan kinderen en jongeren (van 0 tot 18 jaar) met psychische problemen. Zij doet dit in samenwerking met hun ouders.
​U kunt bij haar terecht voor:

  • opvoedings- en gezinsproblemen
  • gedragsproblemen
  • sociaal-emotionele problemen
  • rouwverwerking.

Verwijzing nodig?

Een verwijsbrief van uw huisarts is nodig wanneer uw verzekering het consult vergoedt.

Yvonne van Pijkeren

06 - 38 11 66 81
yvonne@yvonnevanpijkeren.nl
www.yvonnevanpijkeren.nl

♦ Zorgprogramma Angst en Depressie

Met het zorgprogramma Angst en Depressie bieden meerdere zorgverleners van het gezondheidscentrum een samenhangend zorgaanbod. Huisarts, praktijkondersteuner-ggz, psycholoog, een fysiotherapeut gespecialiseerd in psychosomatische klachten en een haptonoom, werken in dit zorgprogramma samen, ieder vanuit de eigen deskundigheid.
Lees hier meer over het zorgprogramma Angst en Depressie.

Ggz-waaier

Vraag  naar onze  Ggz-waaier. Daarin staat precies met welke vragen u bij welke zorgverlener terecht kunt en uit welk zorgaanbod u kunt kiezen.

♦ Welzijn op recept 

Uw huisarts of een andere zorgverlener kan u daarvoor verwijzen naar de welzijnscoach in het gezondheidscentrum, Wouter Wever. In een adviesgesprek kijkt de welzijnscoach samen met u wat u in uw dagelijks leven kunt doen om te zorgen dat u zich beter voelt.
Meer over welzijn op recept in Gezondheidscentrum Lewenborg