Zorgprogramma Hart- en vaatziekten

Veel hart- en vaatziekten ontstaan door aderverkalking. Aderverkalking kan leiden tot vernauwing of verstopping van de bloedvaten. Belangrijke organen zoals hart of hersenen krijgen dan te weinig zuurstof en dit geeft schade.
 

Risicofactoren

Leeftijd of erfelijke factoren zoals een aangeboren hartafwijking kunnen een rol spelen. Aan deze risicofactoren kunt u zelf niets doen. Maar er zijn ook risicofactoren waarop u zelf (voor een deel) wel invloed heeft:

 • Levenstijl: ongezonde voeding, roken, te veel alcohol, te weinig beweging, stress
 • Aandoeningen als verhoogd cholesterol, diabetes, overgewicht, verhoogde bloeddruk.

Het zorgprogramma Hart- en vaatziekten

 • Behandelt hart- en vaatziekten
 • Vermindert het risico op hart- en vaatziekten
 • Helpt complicaties te voorkomen of uit te stellen
 • Helpt u uw therapie te blijven volgen en zelf actief aan uw levenstijl te werken
 • Verbetert de kwaliteit van uw leven.

Samen met uw zorgverleners

In het zorgprogramma werkt u zelf aan uw gezondheid samen met uw zorgverleners: huisarts, praktijkverpleegkundige, doktersassistente, apotheker, diëtist, fysiotherapeut en LabNoord. De huisarts is de hoofdbehandelaar. De praktijkverpleegkundige

 • Begeleidt het zorgprogramma
 • Maakt samen met u een plan aan welke doelen u gaat werken
 • Controleert uw bloed en urine, jaarlijks in uw geboortemaand
 • Adviseert u over voeding en leefstijl.

Kiezen voor een zorgprogramma

Als u in aanmerking komt voor het zorgprogramma Hart- en vaatziekten, legt uw huisarts u een keuze voor:

 • U blijft onder controle van de huisarts en komt alleen terug als u klachten heeft of wanneer de huisarts u terug wil zien.
 • U maakt gebruik van het zorgprogramma.

Kosten

Het zorgprogramma Hart- en vaatziekten valt onder de basiszorg. Nadat de diagnose hart- en vaatziekten is gesteld, worden alle consulten van huisarts en praktijkverpleegkundige volledig vergoed.

Aan een aantal onderdelen zijn wel kosten verbonden:

 • Medicatie: eigen risico
 • Labbepalingen: eigen risico
 • Beweegprogramma fysiotherapie: vergoeding is afhankelijk van uw aanvullende verzkering. Raadpleeg uw polis.

Vergoeding behandeling diëtiste

Binnen het zorgprogramma Hart- en vaatziekten betaalt u geen eigen bijdrage voor uw bezoek aan de diëtiste. Voorwaarde is dat u voor behandeling gaat naar de diëtiste van Diëtheek  met wie het gezondheidscentrum een contract heeft afgesloten. De diëtiste van Diëtheek

Hartziekte Atriumfibrilleren nu snel op te sporen
 

Een bijzondere hartziekte is Atriumfibrilleren (AF). Bij atriumfibrilleren klopt het hart onregelmatig en meestal ook sneller dan normaal. Vaak hebben mensen geen klachten, terwijl ze wel AF hebben. Met een nieuw instrument, een stick, kunnen we nu heel eenvoudig vaststellen of iemand naar alle waarschijnlijkheid  AF heeft of niet.  
 
De praktijkverpleegkundige, huisarts of doktersassistente zal u regelmatig tijdens het spreekuur vragen deze stick  twee minuten vast te houden. Zo wordt heel snel duidelijk of u wel of niet symptomen van AF heeft. Mocht blijken dat u symptomen heeft, dan zal nader onderzoek  plaatsvinden om AF definitief te bevestigen of uit te sluiten. 

Heeft u nog vragen of wilt u zich aanmelden voor het zorgrprogramma Hart- en vaatziekten? Neem dan contact op met uw huisarts.