Zorgprogramma’s van Gezondheidscentrum Lewenborg

Als u een ziekte heeft die nooit meer helemaal overgaat, een psychische aandoening heeft, of op hoge leeftijd komt, heeft dat invloed op uw leven. U kunt misschien bepaalde dingen niet meer doen, die u voorheen wel kon. Maar door uw manier van leven aan te passen, kunt u ervoor zorgen dat u minder last heeft van uw situatie. Gezondheidscentrum Lewenborg heeft speciale zorgprogramma’s om u daarbij te helpen.

 

Wat is een zorgprogramma?

Een zorgprogramma is een samenhangend hulpaanbod voor mensen met een bepaalde aandoening. In een zorgprogramma werken verschillende zorgverleners samen, ieder vanuit zijn/haar eigen deskundigheid. Met elkaar hebben ze een gemeenschappelijke werkwijze afgesproken. In Gezondheidscentrum Lewenborg werken mensen die speciaal zijn opgeleid om een zorgprogramma te begeleiden. Samen met u bepalen ze welke zorg aansluit op uw persoonlijke situatie.

Vijf zorgprogramma's

Gezondheidscentrum Lewenborg biedt vijf zorgprogramma's:
Voor mensen met een chronische aandoening of een risico daarop:
Zorgprogramma Astma/COPD 
Zorgprogramma Diabetes mellitus
Zorgprogramma Hart- en vaatziekten
Voor mensen met psychische klachten:
Zorgprogramma Angst en Depressie
Voor ouderen:
Zorgprogramma Ouderen