Wij maken op onze website gebruik van Google Analytics.
Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

Stichtingsbestuur en Raad van deelnemers

 

Stichtingsbestuur

Voorzitter Mevrouw J. Nugteren (huisarts)
Secretaris Mevrouw J. Lankhorst (fysiotherapeut)
Penningmeester Mevrouw  E.Rakic-Milkovic (apotheker)
Manager Mevrouw F. Tilstra
  T 06-41 64 45 46
E ftilstra@gcl.nl

Raad van deelnemers

De heer D.J. Punt, voorzitter (Huisartsenpraktijk Lewenborg)  
De heer B. Comello (Boots Apotheek Lewenborg)  
De heer W. van der Kolk (TSN Thuiszorg Groningen)  
De heer L. Peters (Fysiotherapie Lewenborg & Oosterhoogebrug)  
De heer P. Sipkes (Logopedisch Centrum Noord)