Stichtingsbestuur en Raad van deelnemers

 

Stichtingsbestuur

Voorzitter Mevrouw J. Nugteren (huisarts)
Secretaris Mevrouw J. Lankhorst (fysiotherapeut)
Penningmeester Mevrouw  E.Rakic-Milkovic (apotheker)
Manager Mevrouw F. Tilstra
  T 06-41 64 45 46
E ftilstra@gcl.nl

Raad van deelnemers

De heer D.J. Punt, voorzitter (Huisartsenpraktijk Lewenborg)  
Mevrouw Deti de Graaf (Boots Apotheek Lewenborg)  
De heer E. Pama (TSN Thuiszorg Groningen)  
De heer L. Peters (Fysiotherapie Lewenborg & Oosterhoogebrug)  
De heer P. Sipkes (Logopedisch Centrum Noord)