Zorgprogramma Astma/COPD

Wat is Astma / COPD?

Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen. Mensen met astma kunnen soms moeilijk ademhalen: ze zijn kortademig, ademen 'piepend' of moeten hoesten. Benauwdheid en andere klachten treden op in aanvallen en in periodes. Veel mensen met astma zijn allergisch, bijvoorbeeld voor huisstofmijt, huisdieren of pollen. De aanleg voor astma en allergieën is erfelijk.

COPD is een verzamelnaam voor chronische longaandoeningen, zoals longemfyseem en chronische bronchitis. COPD komt vaker voor bij mensen die roken of via hun werk met schadelijke stoffen in aanraking komen.

Het zorgprogramma Astma/COPD

 • Biedt training en begeleiding om uw conditie en zelfredzaamheid te vergroten
 • Vergroot uw inzicht in astma/COPD
 • Biedt u een steuntje in de rug bij de therapie
 • Helpt u zelf de regie te houden bij de behandeling
 • Helpt complicaties te voorkomen of uit te stellen.

Samen met uw zorgverleners

In het zorgprogramma werkt u zelf aan uw gezondheid samen met uw zorgverleners: huisarts, praktijkverpleegkundige, fysiotherapeut, wijkverpleegkundige, apotheker, LabNoord en diëtiste. De huisarts is de hoofdbehandelaar. De praktijkverpleegkundige

 • begeleidt het zorgprogramma
 • geeft adviezen over medicatie, bijvoorbeeld over de juiste manier van inhaleren
 • geeft adviezen over leefstijl.

Kiezen voor een zorgprogramma

Als u in aanmerking komt voor het zorgprogramma Astma/COPD, legt uw huisarts u een keuze voor:

 • U blijft onder controle van de huisarts en komt alleen terug als u klachten heeft of wanneer de huisarts u terug wil zien.
 • U maakt gebruik van het zorgprogramma.

Kosten

Het zorgprogramma Astma/COPD valt onder de basiszorg. Nadat de diagnose astma/COPD is gesteld, worden alle consulten van huisarts en praktijkverpleegkundige volledig vergoed.
 

Spirometrie
Een spirometrie kan in de huisartsenpraktijk uitgevoerd worden. De kosten vallen onder de basiszorg en worden vergoed. Wanneer een spirometrie via het huisartsenlaboratorium uitgevoerd wordt, wordt het eigen risico aangesproken.

Aan een aantal onderdelen zijn wel kosten verbonden:

 • Medicatie: eigen risico
 • Labbepalingen: eigen risico
 • Beweegprogramma fysiotherapie: vergoeding is afhankelijk van uw aanvullende verzkering. Raadpleeg uw polis.

Vergoeding behandeling diëtiste

Binnen het zorgprogramma Astma/COPD betaalt u geen eigen bijdrage voor uw bezoek aan de diëtiste. Voorwaarde is dat u voor behandeling gaat naar de diëtiste van Diëtheek  met wie het gezondheidscentrum een contract heeft afgesloten. De diëtiste van Diëtheek