Wij maken op onze website gebruik van Google Analytics.
Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

~~~~Exposities in Gezondheidscentrum Lewenborg

De periode tot 8 februari 2023 is het weer de beurt van het Wessel Gansfort College om met de schilderijen van hun eindexamenleerlingen (2022) de gangen van het gezondheidscentrum op te sieren. Met gebruik making van allerlei technieken hebben de leerlingen veelsoortige onderwerpen in beeld gebracht. Het resultaat is weer heel verzorgd, kleurig soms heel fijnzinnig.

De opening op 10 november werd verricht door de interim-directeur H. Veldhuizen. Deze benadrukte het belang van de creatieve vakken in de vorming van jonge mensen en uitte zijn grote waardering voor het werk van de docenten die hen hierbij ondersteunen.