Wij maken op onze website gebruik van Google Analytics.
Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

Zorgprogramma Diabetes mellitus

Wat is diabetes?

Diabetes (suikerziekte) is een stofwisselingsziekte waarbij het lichaam de bloedsuiker niet meer goed kan regelen. Er zijn twee types diabetes:

 • Bij diabetes 1 ontbreekt het hormoon insuline. Patiënten met diabetes type 1 worden door de specialist in het ziekenhuis behandeld.
 • Bij diabetes 2 maakt het lichaam wel insuline aan, maar reageert het niet meer voldoende op de insuline.

Ongeveer 90% van de mensen met diabetes heeft type 2. Patiënten met diabetes type 2 worden door de huisarts behandeld. Heeft u diabetes type 2, dan kunt u kiezen voor het zorgprogramma Diabetes mellitus.

Het zorgprogramma Diabetes mellitus

 • Behandelt de diabetes
 • Helpt complicaties te voorkomen of uit te stellen
 • Helpt u om te gaan met uw aandoening en de gevolgen ervan
 • Vergroot uw zelfredzaamheid
 • Verbetert de kwaliteit van leven van de diabetespatiënt
 • Biedt u een steuntje in de rug bij het volhouden van de therapie.

Samen met uw zorgverleners

In het zorgprogramma werkt u zelf aan uw gezondheid samen met uw zorgverleners: huisarts, praktijkverpleegkundige, apotheker, diëtist, fysiotherapeut, podotherapeut, pedicure, en Certe. De huisarts is de hoofdbehandelaar. De praktijkverpleegkundige

 • begeleidt het zorgprogramma
 • doet in samenwerking met de huisarts gemiddeld vier keer per jaar controles
 • geeft begeleiding en adviezen over leefstijl en medicatie
 • verwijst u door naar de diëtiste en voor oogonderzoek naar oogarts of LabNoord
 • doet voetonderzoek, meet uw gewicht en bloeddruk.

Kiezen voor een zorgprogramma

Als u in aanmerking komt voor het zorgprogramma Diabetes, legt uw huisarts u een keuze voor:

 • U blijft onder controle van de huisarts en komt alleen terug als u klachten heeft of wanneer de huisarts u terug wil zien.
 • U maakt gebruik van het zorgprogramma.

Kosten

Deelname aan het zorgprograma Diabetes valt onder de basiszorg. Nadat de diagnose diabetes is gesteld, worden alle consulten van huisarts en praktijkverpleegkundige vergoed.

Aan een aantal onderdelen van het zorgprogramma zijn wel kosten verbonden:

 • Medicatie: eigen risico
 • Labbepalingen: eigen risico
 • Pedicure (zie voor vergoeding hieronder)
 • Podotherapeut (zie voor vergoeding hieronder)

Vergoeding Beweegprogramma fysiotherapie

Beweegprogramma's worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Aan vrije training zjn kosten verbonden. Heeft u hierover vragen? Neem dan contact op met Jolanda Mulder, secretaresse van  Fysiotherapie Lewenborg + Oosterhoogebrug, tel. (050) - 541 12 15.  Dat kan van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur. U kunt ook het contactformulier op de website van fysiotherapie invullen.

Vergoeding pedicure en podotherapeut

Als uit voetonderzoek door de praktijkverpleegkundige blijkt dat aanvullende voetverzorging noodzakelijk is, kan zij u doorverwijzen naar de pedicure of de podotherapeut.
Om in aanmerking te komen voor vergoeding gaat u voor behandeling naar een van de podotherapeuten of pedicures met wie het gezondheidscentrum een contract heeft afgesloten:
Podotherapeuten van het gezondheidscentrum
Pedicures van het gezondheidscentrum


Lees meer in de informatiebrief over wijzigingen in de voetzorg voor diabetisch patiënten (pdf). 

Vergoeding behandeling diëtiste

Binnen het zorgprogramma Diabetes betaalt u geen eigen bijdrage voor uw bezoek aan de diëtiste. Voorwaarde is dat u voor behandeling gaat naar de diëtiste van Diëtheek  met wie het gezondheidscentrum een contract heeft afgesloten. De diëtiste van Diëtheek

Heeft u nog vragen of wilt u zich aanmelden voor het zorgprogramma? Neem dan contact op met uw huisarts.