Wij maken op onze website gebruik van Google Analytics.
Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

Over ons

Gezondheidscentrum Lewenborg bestaat bijna net zo lang als de wijk Lewenborg. Al meer dan veertig jaar dus. Zo lang dat je er bijna niet meer bij stilstaat hoe uniek het gezondheidscentrum is.

Unieke samenwerking onder één dak

Zo’n zeventig zorgverleners staan voor u klaar om u te voorzien van zorg op maat. Ze kennen elkaar en elkaars deskundigheid. Ze overleggen met elkaar en organiseren met elkaar de zorg rondom de patiënt en met de patiënt als middelpunt. Met elkaar en met de patiënt maken ze goede afspraken over wie wat doet. Het grote voordeel voor de patiënt: diagnose, behandeling en nazorg sluiten goed op elkaar aan. En:u vindt (bijna) alle zorgverleners onder één dak.

Visie en werkwijze

Gezondheidscentrum Lewenborg wil uitstekende zorg bieden. Daarnaast willen we gezondheidsproblemen vroegtijdig onderkennen en waar mogelijk voorkomen. Dat doen we al door onze speciale zorgprogramma’s voor mensen met chronische ziekten, voor ouderen en voor mensen met psychische problemen. Daarin zijn we voorlopers.
We gaan uit van de autonomie van de patiënt. Onze zorgverleners stellen samen met u het zorgaanbod vast en houden rekening met uw wensen en voorkeuren. Ons zorgaanbod moet flexibel zijn en gericht op de patiënt en zijn/haar familie.
We zijn ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarom kiezen we voor een doelmatige zorgverlening waarbij de kosten in verhouding staan tot de effecten.