Wij maken op onze website gebruik van Google Analytics.
Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

Privacyverklaring

Stichting Gezondheidscentrum Lewenborg  (GCL)verwerkt, om haar werkzaamheden te kunnen verrichten, persoonsgegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) regelt wat er wel en niet mag met deze gegevens.

Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen.

Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, fysiotherapeuten, administratiesystemen etc. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is. Onze medewerkers en huisartsen raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken.

Het GCL gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Wij mogen uw persoonsgegevens alleen doorgeven aan anderen in uitzonderlijke gevallen, die zijn vastgesteld in de AVG.

Op de website van het GCL worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP- adres van uw computer worden geregistreerd. Dit IP-adres kan worden gebruikt voor statische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van onze website.

Voor uw en onze veiligheid worden camerabeelden in de grote hal vastgelegd.

Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, meld dit dan via de knop klachten en opmerkingen. Mocht u er met de betreffende discipline/ persoon niet uitkomen dan kunt u een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen en te wijzigen. Het GCL hoeft u niet te vertellen dat deze is gewijzigd.

Consentverklaring

Klik hier voor consentverklaring.