Wij maken op onze website gebruik van Google Analytics.
Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

Zorgprogramma Hart- en vaatziekten en Atriumfibrilleren 

Veel hart- en vaatziekten ontstaan door aderverkalking. Aderverkalking kan leiden tot vernauwing of verstopping van de bloedvaten. Belangrijke organen zoals hart of hersenen krijgen dan te weinig zuurstof en dit kan schade veroorzaken.
 

Atriumfibrilleren/boezemfibrilleren  (AF)

Een bijzondere hartziekte is boezemfibrilleren/atriumfibrilleren (AF). Hierbij klopt het hart onregelmatig en meestal ook sneller dan normaal. Vaak hebben mensen geen klachten, terwijl ze wel AF hebben. Met een nieuw instrument, een stick, kunnen we nu heel eenvoudig vaststellen of er al dan niet sprake is van AF. De praktijkverpleegkundige, huisarts of doktersassistente zal u regelmatig tijdens het spreekuur vragen deze stick twee minuten vast te houden. Zo wordt heel snel duidelijk of u wel of niet symptomen van AF heeft. Mocht blijken dat u symptomen heeft, dan volgt nader onderzoek om AF definitief te bevestigen of uit te sluiten.

Risicofactoren

Leeftijd of erfelijke factoren zoals een aangeboren hartafwijking kunnen een rol spelen. Aan deze risicofactoren kunt u zelf niets doen. Maar er zijn ook risicofactoren waarop u zelf (voor een deel) wel invloed heeft:

 • Levenstijl: ongezonde voeding, roken, te veel alcohol, te weinig beweging, stress
 • Aandoeningen als verhoogd cholesterol, diabetes, overgewicht, verhoogde bloeddruk.

Het zorgprogramma Hart- en vaatziekten

 • Behandelt hart- en vaatziekten
 • Vermindert het risico op hart- en vaatziekten
 • Helpt complicaties te voorkomen of uit te stellen
 • Helpt u uw therapie te blijven volgen en zelf actief aan uw levenstijl te werken
 • Verbetert de kwaliteit van uw leven.

Samen met uw zorgverleners

In het zorgprogramma werkt u zelf aan uw gezondheid samen met uw zorgverleners: huisarts, praktijkverpleegkundige, doktersassistente, apotheker, diëtist, fysiotherapeut en Certe. De huisarts is de hoofdbehandelaar. De praktijkverpleegkundige

 • begeleidt het zorgprogramma
 • maakt samen met u een plan aan welke doelen u gaat werken
 • controleert uw bloed en urine, jaarlijks in uw geboortemaand
 • adviseert u over voeding en leefstijl.

Kiezen voor een zorgprogramma

Als u in aanmerking komt voor het zorgprogramma Hart- en vaatziekten, legt uw huisarts u een keuze voor:

 • U blijft onder controle van de huisarts en komt alleen terug als u klachten heeft of wanneer de huisarts u terug wil zien.
 • U maakt gebruik van het zorgprogramma.

Kosten

Het zorgprogramma Hart- en vaatziekten valt onder de basiszorg. Nadat de diagnose hart- en vaatziekten is gesteld, worden alle consulten van huisarts en praktijkverpleegkundige volledig vergoed.

Aan een aantal onderdelen zijn wel kosten verbonden:

 • Medicatie: eigen risico
 • Labbepalingen: eigen risico

Vergoeding Beweegprogramma fysiotherapie

Beweegprogramma's worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Aan vrije training zjn kosten verbonden. Heeft u hierover vragen? Neem dan contact op met Jolanda Mulder, secretaresse van  Fysiotherapie Lewenborg + Oosterhoogebrug, tel. (050) - 541 12 15.  Dat kan van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur. U kunt ook het contactformulier op de website van fysiotherapie invullen.

Vergoeding behandeling diëtiste

Binnen het zorgprogramma Hart- en vaatziekten betaalt u geen eigen bijdrage voor uw bezoek aan de diëtiste. Voorwaarde is dat u voor behandeling gaat naar de diëtiste van Diëtheek  met wie het gezondheidscentrum een contract heeft afgesloten. De diëtiste van Diëtheek

 

Heeft u nog vragen of wilt u zich aanmelden voor het zorgrprogramma Hart- en vaatziekten? Neem dan contact op met uw huisarts.