Wij maken op onze website gebruik van Google Analytics.
Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

Zorgprogramma Ernstig psychiatrische aandoeningen (EPA)

Het zorgprogramma EPA is bedoeld voor mensen die al lange tijd specialistische zorg binnen de geestelijke gezondheidszorg (ggz) ontvangen. Het zorgprogramma biedt langdurige begeleiding zo dicht mogelijk bij de eigen woonomgeving.

Wat houdt het zorgprogramma EPA in?

  • aandacht voor uw geestelijk welbevinden;
  • u krijgt ondersteuning om de behandeling/ therapie vol te houden.
  • u heeft een vast aanspreekpunt, namelijk de verpleegkundig specialist ggz. Hij bespreekt samen met u waaruit de ondersteuning kan bestaan en wat hij voor u kan betekenen.
  • het vergroten van uw zelfredzaamheid en (gezonde) leefstijl;
  • Omdat langdurig medicatiegebruik het risico op hart- en vaatziekten kan vergroten, wordt u regelmatig gecontroleerd.

Hoe werkt het?

In het zorgprogramma EPA werkt u zelf aan uw gezondheid, samen met uw zorgverleners: huisarts, verpleegkundig specialist ggz, welzijnscoach en eventueel apotheker of psychiater. Daarnaast is het mogelijk dat u (nog) begeleiding ontvangt vanuit de specialistische GGZ. In dat geval zal, uiteraard in overleg met u, ook daar afstemming mee gezocht worden.

De huisarts is hoofdbehandelaar. De verpleegkundig specialist ggz

  • begeleidt het zorgprogramma
  • doet minimaal twee keer per jaar controles (risico- inventarisatie)
  • bespreekt met u medicatiegebruik en begeleidt u bij uw behandeling/ therapie
  • ondersteunt u bij uw geestelijk en sociaal welbevinden
  • stimuleert een gezonde leefstijl.

Voor wie?

Wanneer u in aanmerking komt voor het zorgprogramma EPA, wordt u via de huisartsenpraktijk persoonlijk benaderd. Wanneer u geen persoonlijke uitnodiging heeft ontvangen, maar wél graag aan het programma wilt deelnemen, kunt u zich via uw eigen huisarts aanmelden.

Kosten

Voor deelname aan het zorgprogramma EPA zijn geen aanvullende kosten verbonden. Alle consulten vallen onder de basiszorg. Wel zijn er kosten verbonden aan het gebruik van medicatie of het laten doen van verrichtingen van diagnostiek(bv bloedafname).

 

Welzijn op recept

Bij verlies, ziekte, ontslag of een andere ingrijpende gebeurtenis kan het moeilijk zijn zelf weer een goede draai aan uw leven te geven. Welzijn op Recept kan dan een uitkomst zijn. Uw huisarts of een andere zorgverlener kan u daarvoor verwijzen naar de welzijnscoach in het gezondheidscentrum.
In een adviesgesprek kijkt de welzijnscoach samen met u wat u in uw dagelijks leven kunt doen om te zorgen dat u zich beter voelt. Samen met u stelt hij een persoonlijk “arrangement” op van activiteiten die u kunt ondernemen om weer grip op uw leven te krijgen.

Neem voor een afspraak contact op met uw huisarts of met de welzijnscoach.
Meer over Welzijn op recept in Gezondheidscentrum Lewenborg