Wij maken op onze website gebruik van Google Analytics.
Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

Zorgprogramma’s van Gezondheidscentrum Lewenborg

Als u een ziekte heeft die nooit meer helemaal overgaat, een psychische aandoening heeft, of op hoge leeftijd komt, heeft dat invloed op uw leven. U kunt misschien bepaalde dingen niet meer doen, die u voorheen wel kon. Maar door uw manier van leven aan te passen, kunt u ervoor zorgen dat u minder last heeft van uw situatie. Gezondheidscentrum Lewenborg heeft speciale zorgprogramma’s om u daarbij te helpen.

 

Wat is een zorgprogramma?

Een zorgprogramma is een samenhangend zorgaanbod voor mensen met een bepaalde aandoening. In een zorgprogramma werken verschillende zorgverleners samen, ieder vanuit zijn/haar eigen deskundigheid. Met elkaar hebben ze een gemeenschappelijke werkwijze afgesproken. In Gezondheidscentrum Lewenborg werken mensen die speciaal zijn opgeleid om een zorgprogramma te begeleiden. Samen met u bepalen ze welke zorg aansluit op uw persoonlijke situatie.

De  zorgprogramma's:

Gezondheidscentrum Lewenborg biedt de volgende zorgprogramma's:
Voor mensen met een chronische aandoening of een risico daarop:
Zorgprogramma Astma/COPD 
Zorgprogramma Diabetes mellitus
Zorgprogramma Hart- en vaatziekten en Atriumfibrilleren 
Voor mensen met psychische klachten:
Zorgprogramma Ernstig psychische aandoeningen (EPA)
Voor ouderen:
Zorgprogramma Ouderen

 

Kosten van een zorgprogramma

De zorgprogramma’s vallen net als huisartsenzorg grotendeels niet onder het verplicht eigen risico. Dit geldt ook voor de diëtiste, pedicures en podotherapeut met wie het gezondheidscentrum een overeenkomst heeft. Als u kiest voor een zorgverlener met wie het gezondheidscentrum geen overeekomst heeft, dan is het afhankelijk van uw eigen zorgverzekering of u aanspraak kunt maken op vergoeding of niet.
 

Voor een beperkt aantal verrichtingen wordt uw eigen risico wel aangesproken. Bij het intakegesprek krijgt u daarover meer informatie. 

​Meer informatie vindt u op de pagina's van de veschillende zorgprogramma's.

Informatiegids zorgprogramma's